Okategoriserade

Tips till lokal föreningar

Här är en powerpoint presentation med bilder man kan använda om man har sammankomster

https://medlem.landsbygdspartiet.org/wp-content/uploads/2022/01/LPo-211129-pp-bilder.pptx

Kallelse till Landsbygdspartiet Oberoendes Extra årsmöte och höstmöte den 13-14 November

Sorry you have no rights to view this entry!

Kallelse till Landsbygdspartiet Oberoende Årsmöte 2021

Sorry you have no rights to view this entry!

Motions inbjudan inför årsmöte 24 April 2021

Hej alla medlemmar.

Det drar ihop sig till årsmöte 24 april. Inför detta brukar vi ju öppna en särskild mailadress dit alla motioner ska skickas. Som vanligt är det en motion per medlem som gäller. Fler kan skickas via lokalavdelning. En förutsättning för att en motion ska behandlas är att den är utformad enligt den mall som finns på hemsidan på medlemswebben. Om motioner skickas via lokalavdelning gäller att styrelsen i denna ska behandla motionerna, se till att dom uppfyller de krav som gäller och även avge ett utlåtande om antas, avslås eller anses besvarade och med motivering till beslutet. Endast de som antas av lokalavdelningen ska skickas vidare till riksorganisationen. Partistyrelsen har inte heller möjlighet att utföra olika utredningar och tillsätta arbetsgrupper. I de fall motionen förutsätter något sådant så är det en förutsättning att motionären själv åtar sig detta eller kan föreslå någon annan som då ska vara vidtalad och villig att ta på sig uppgiften.

Så välkomna in med motioner enligt ovan till mailadress motion@landsbygdspartiet.org

Denna adress är öppen till 27 mars eftersom motioner ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor före årsmötet.

Är Du inloggad på medlemswebben hittar Du mallen på https://medlem.landsbygdspartiet.org/wp-content/uploads/2021/03/Mall-f%C3%B6r-motion-2021.pdf

Partistyrelsen

Extra årsmöte 2020 INSTÄLLT

Till
Samtliga medlemmar i Landsbygdspartiet oberoende

Inställt Extra Landsbygdsmöte

Bakgrund

Som ni alla mycket väl känner till så är Sverige liksom övriga Europa och huvuddelen av världen mitt uppe i en pandemi, COVID-19, som vi inte vet hur den kommer att utvecklas eller när den kommer tona bort och situationen kommer att återgå till något vi känner till som ”normalt”.

Denna pandemi begränsade oss i samband med det ordinarie Landsbygdsmötet som först fick skjutas upp och vid genomförandet i juli begränsas avseende deltagare.  Vid Landsbygdsmötet beslutades att hänskjuta behandlingen av motioner från medlemmar liksom styrelsens propositioner till ett extra Landsbygdsmöte under hösten utgående från antagandet att COVID-19-pandemin skulle klingat av då och möjliggöra ett Landsbygdsmöte utan restriktioner avseende deltagare och arbetsformer.

Sedan dess har partistyrelsen arbetat utgående från att det extra Landsbygdsmötet skall genomföras i enlighet med beslutet och tidpunkten fastställts till senare delen av november. Förberedelserna pågick ända fram till för några dagar sedan parallellt med att vi tog del av nyheter om ökad smittspridning och allt snävare restriktioner avseende samlingar, distansering och att vi som enskilda medborgare ska undvika att ha umgänge med andra än familjen och nödvändiga kontakter i övrigt.

Beslut

Utgående från ovanstående har partistyrelsen beslutat att ställa in det extra Landsbygdsmötet och längre fram under hösten utarbeta ett eller flera förslag avseende hur vi ska hantera föreliggande 2020 års motioner och propositioner samt en beredskapsplan för hur vi ska hantera årsmötet 2021 om situationen är motsvarande som under våren 2020.

Styrelsen återkommer med ytterligare information i medlemsbrev under hösten.

Anders Persson                                                          Lars Behm

Ordförande                                                                    Partisekreterare

Årsmöte 2020

Sorry you have no rights to view this entry!

Handlingar årsmötet

Sorry you have no rights to view this entry!

Årsmöte 2020

Sorry you have no rights to view this entry!

Nya medlemmar – kvitto 2020

Sorry you have no rights to view this entry!

Årsmöteshandlingarna 2016

Sorry you have no rights to view this entry!