Extra årsmöte 2020 INSTÄLLT

Till
Samtliga medlemmar i Landsbygdspartiet oberoende

Inställt Extra Landsbygdsmöte

Bakgrund

Som ni alla mycket väl känner till så är Sverige liksom övriga Europa och huvuddelen av världen mitt uppe i en pandemi, COVID-19, som vi inte vet hur den kommer att utvecklas eller när den kommer tona bort och situationen kommer att återgå till något vi känner till som ”normalt”.

Denna pandemi begränsade oss i samband med det ordinarie Landsbygdsmötet som först fick skjutas upp och vid genomförandet i juli begränsas avseende deltagare.  Vid Landsbygdsmötet beslutades att hänskjuta behandlingen av motioner från medlemmar liksom styrelsens propositioner till ett extra Landsbygdsmöte under hösten utgående från antagandet att COVID-19-pandemin skulle klingat av då och möjliggöra ett Landsbygdsmöte utan restriktioner avseende deltagare och arbetsformer.

Sedan dess har partistyrelsen arbetat utgående från att det extra Landsbygdsmötet skall genomföras i enlighet med beslutet och tidpunkten fastställts till senare delen av november. Förberedelserna pågick ända fram till för några dagar sedan parallellt med att vi tog del av nyheter om ökad smittspridning och allt snävare restriktioner avseende samlingar, distansering och att vi som enskilda medborgare ska undvika att ha umgänge med andra än familjen och nödvändiga kontakter i övrigt.

Beslut

Utgående från ovanstående har partistyrelsen beslutat att ställa in det extra Landsbygdsmötet och längre fram under hösten utarbeta ett eller flera förslag avseende hur vi ska hantera föreliggande 2020 års motioner och propositioner samt en beredskapsplan för hur vi ska hantera årsmötet 2021 om situationen är motsvarande som under våren 2020.

Styrelsen återkommer med ytterligare information i medlemsbrev under hösten.

Anders Persson                                                          Lars Behm

Ordförande                                                                    Partisekreterare