Motions inbjudan inför årsmöte 24 April 2021

Hej alla medlemmar.

Det drar ihop sig till årsmöte 24 april. Inför detta brukar vi ju öppna en särskild mailadress dit alla motioner ska skickas. Som vanligt är det en motion per medlem som gäller. Fler kan skickas via lokalavdelning. En förutsättning för att en motion ska behandlas är att den är utformad enligt den mall som finns på hemsidan på medlemswebben. Om motioner skickas via lokalavdelning gäller att styrelsen i denna ska behandla motionerna, se till att dom uppfyller de krav som gäller och även avge ett utlåtande om antas, avslås eller anses besvarade och med motivering till beslutet. Endast de som antas av lokalavdelningen ska skickas vidare till riksorganisationen. Partistyrelsen har inte heller möjlighet att utföra olika utredningar och tillsätta arbetsgrupper. I de fall motionen förutsätter något sådant så är det en förutsättning att motionären själv åtar sig detta eller kan föreslå någon annan som då ska vara vidtalad och villig att ta på sig uppgiften.

Så välkomna in med motioner enligt ovan till mailadress motion@landsbygdspartiet.org

Denna adress är öppen till 27 mars eftersom motioner ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor före årsmötet.

Är Du inloggad på medlemswebben hittar Du mallen på https://medlem.landsbygdspartiet.org/wp-content/uploads/2021/03/Mall-f%C3%B6r-motion-2021.pdf

Partistyrelsen